Thông báo v/v sử dụng học liệu và phần mềm ứng dụng trong giảng dạy theo phương pháp Blended Learning

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo v/v sử dụng học liệu và phần mềm ứng dụng trong giảng dạy theo phương pháp Blended Learning trong thời gian Nhà trường tổ chức đào tạo không tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Download file đính kèm tại đây