Thông báo v/v Tổ chức kỳ thi mùa Xuân cho sinh viên Chương trình TT,CLC, POHE và PTKD K62, 63, 64