THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐHCQ ĐI HỌC GDQP&AN KÌ HÈ NĂM 2022

Thực hiện theo KH của Nhà trường về việc tổ chức cho sinh viên chưa hoàn thành GDQP kì hè năm 2022. Hiện nay Nhà trường đang phối hợp với TT GDQP&AN trường ĐH Hùng Vương để lập danh sách và sắp xếp các em vào các đại đội theo biên chế quản lí của trung tâm! Các em có tên trong danh sách đi học đợt này theo dõi trong danh sách dưới đây! Mọi thắc mắc về lịch học, học phần học các em liên hệ với các thầy cô được phân công trong mỗi đại đội để được hỗ trợ! Trân trọng!

Danh_sach_chia_dai_doi

Lich_hoc_TTGDQP_DH_Hung_Vuong