Thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên tuyển dụng người lao động năm 2022

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên tuyển dụng người lao động năm 2022. Thông tin chi tiết các ứng viên xem tại đây: 2022-03-25-TB-ket-qua-tham-dinh-ho-so-tuyen-dung-LD-2022.pdf