THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT 2-2021

Nhà trường thông báo cho các em sinh viên hệ chính quy đủ điều kiện đăng kí học cùng lúc hai chương trình (Học song song hai chương trình) về việc đăng kí học cùng lúc hai chương trình Đợt 2-2021. Các em đọc Thông báo dưới đây và vào đường link sau: