Thông báo về việc điều chỉnh đề án tuyển sinh và lịch tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo các nội dung mới của Đề án tuyển sinh điều chỉnh và lịch trình tuyển sinh điều chỉnh, cụ thể thông tin Quý phụ huynh và các thí sinh xem tại đây: 1. THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH VÀ LỊCH TUYỂN SINH ĐHCQ 2021 kèm PL 1.pdf

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh Đại học năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân:2. QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021.pdf