THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC GDQP&AN ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2021

THÔNG BÁO

DANH SÁCH PHÂN BỔ VÀ LỊCH HỌC GDQP&AN đợt tháng 9/2021

 

  1. Phân bổ sinh viên học GDQP&AN tại các trung tâm

(xem trong file đính kèm)

Phan_bo_sinh_vien

  1. Lịch học và hướng dẫn sinh viên của từng trung tâm GDQP&AN

(xem trong file đính kèm)

2.1. Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Công nghiệp

Quy_dinh_hoc_online

Lich_hoc_online

Bien_che_dai_doi

Huong_dan_su_dung_he_thong

2.2. Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Hùng Vương

Quy_dinh_hoc_online

Lich_hoc_online

2.3. Trung tâm GDQP&AN Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Quy_dinh_hoc_online

Lich_hoc_online

2.4. Trung tâm GDQP&AN Trường quân sự- Bộ tư lênh Thủ đô

Quy_dinh_hoc_online

Lich_hoc_online

  1. Cán bộ phụ trách và hỗ trợ sinh viên
    • Phụ trách chung: TS. Phùng Chí Cường, Phòng QLĐT,

Điện thoại: 0912068370;     Email: cuongpc@neu.edu.vn

  • Cán bộ hỗ trợ CNTT cho sinh viên trong qúa trình học online tại các trung tâm:
  • Trung tâm GDQP&AN, Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh thủ đô:

+ Chuyên viên Nguyễn Thanh Thảothanhthao@neu.edu.vn

+ Chuyên viên Đinh Chung Dũng: dungcd@neu.edu.vn

  • Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Hùng Vương:

Chuyên viên Quách Mạnh Cườngcuongqm@neu.edu.vn

  • Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Công nghiệp

Chuyên viên Phạm Hùng Cường: cuongph@neu.edu.vn

  • Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Chuyên viên Hoàng Thị Hiềnhienht@neu.edu.vn