THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Trường thông báo đến sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học chính quy đợt 2 năm 2021 việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

1. Đối với sinh viên không đến từ vùng dịch: Trường trả giấy CNTN tạm thời tại bộ phận 1 cửa – sảnh G nhà A1 từ 8h30 – 11h30 các ngày trong tuần từ thứ 2 (05/07/2021) đến thứ 6 (09/07/2021), cụ thể như sau:

  • Ngày 05/07/2021(thứ 2): Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, Khoa Môi trường đô thị, Khoa Thống kê, Khoa Toán kinh tế
  • Ngày 06/07/2021 (thứ 3): Viện Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế học
  • Ngày 07/07/2021 (thứ 4): Viện Ngân hàng – Tài chính, Khoa Đầu tư, Khoa Bảo hiểm, Khoa Ngoại ngữ kinh tế, Văn bằng 2 và cùng lúc 2 chương trình
  • Ngày 08/07/2021 (thứ 5): Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Khoa Du lịch khách sạn, Khoa Kế hoạch và phát triển, Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số
  • Ngày 09/07/2021 (thứ 6): Khoa Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực, Khoa Khoa học quản lý, Khoa Luật, Khoa Marketing, Khoa Quản trị kinh doanh

Lưu ý: Sinh viên khi đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch – 5K và mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư để làm thủ tục ký nhận.

2. Đối với sinh viên ở vùng dịch bị cách ly/giãn cách xã hội, do yêu cầu cấp thiết về tuyển dụng:  nhà trường gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên qua đường bưu điện (miễn phí). Sinh viên đăng ký tại link đăng ký nhận giấy cntn qua đường bưu điện

Thời hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 05/07/2021

Trân trọng!!!