Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp và bảng điểm (dành cho sinh viên ĐHCQ tốt nghiệp đợt 2/2020 – tháng 8/2020) (08/09/2020)

Nhà trường phát bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học cho sinh viên chính quy tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 từ 14h-16h ngày 15/9/2020 đến ngày 30/9/2020 tại Phòng Quản lý Đào tạo (Phòng 210 Nhà A1) – trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết

Nhà trường yêu cầu sinh viên:
1. Tất cả sinh viên trước khi nhận bằng và bảng điểm phải đăng ký thông tin vào link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzDYyBv43eKlyH9EzAGLXmBlANnnCPqwXRNWUVpMdEFXerXw/viewform

(bao gồm cả sinh viên sau này đăng ký dự lễ phát bằng)

2. Sinh viên mang theo chứng minh thư nhân dân và thẻ sinh viên để nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp. Đối với sinh viên cử tuyển/đào tạo theo địa chỉ, ngoài các giấy tờ trên sinh viên cần mang theo Giấy giới thiệu/Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ của Tỉnh đề nghị cho sinh viên nhận bằng

3. Trong trường hợp có người đến nhận thay bằng tốt nghiệp yêu cầu phải có giấy ủy quyền có xác nhận của Chủ tịch UBND Phường/xã hoặc xác nhận của công chứng viên Phòng Công chứng và phải có chứng minh thư bản gốc và bản sao của Người ủy quyền và người được ủy quyền. Nhà trường không chấp nhận giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan nơi công tác.

4. Sinh viên có nhu cầu nhận bản sao từ sổ gốc của bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm cuối khóa đến đăng ký tại Bàn đăng ký của Phòng Quản lý Đào tạo – Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ 1 cửa – Sảnh G Nhà A1. Số lượng đăng ký không hạn chế

5. Lễ trao bằng: Nhà trường sẽ có thông báo sau.

Trân trọng