TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (AED) TUYỂN THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (AED)

CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

TUYỂN THỰC TẬP SINH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có chức năng hỗ trợ phát triển các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, là đầu mối hợp tác phát triển doanh nghiệp trong khuôn khổ hợp tác APEC, ASEAN và phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế như World Bank, ADB, JICA, KOTRA,… triển khai các hoạt động phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trực thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp) hiện có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập hỗ trợ triển khai các Chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cho các vị trí sau:

I. CÁC VỊ TRÍ:

 1. Thực tập sinh truyền thông, biên tập nội dung: số lượng 02

Yêu cầu:

 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, đam mê làm vì cộng đồng
 • Cẩn thận, có kỹ năng viết tốt
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 1. Thực tập sinh truyền thông, thiết kế: số lượng 02

Yêu cầu:

 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, đam mê làm vì cộng đồng
 • Có kỹ năng thiết kế ảnh, đồ họa
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.

II. QUYỀN LỢI:

 • Được đào tạo các kỹ năng thực tiễn
 • Được mở rộng mạng lưới, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong nước và quốc tế
 • Được tiếp cận nhiều thông tin, môi trường làm việc vĩ mô.
 • Được hỗ trợ kinh phí đi lại hàng tháng.

III. LIÊN HỆ: