Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức khai mạc giải bóng đá F.I.T NEU League S4