Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Sáng ngày 24/3/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường.

Tham dự buổi Lễ có GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu – Phó Hiệu trưởng; GS.TSKH Lương Xuân Quỳ – Nguyên Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Đình Hương – Nguyên Hiệu trưởng; GS.TS Trần Thọ Đạt – Nguyên Hiệu trưởng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT; Thầy Đinh Thiện Đạo – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Thành Độ – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường; cùng các thầy cô nguyên lãnh đạo Trường; thành viên Hội đồng Tư vấn, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm; các thầy cô giáo, các cán bộ viên chức của Trường.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Trường, GS.TS Phạm Hồng Chương gửi lời chúc mừng và tri ân đến các thành viên Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo, đồng thời khẳng định những đóng góp của các thầy cô, các thế hệ lãnh đạo của Trường là không hề nhỏ, góp phần nâng cao uy tín, chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân. GS.TS Phạm Hồng Chương cũng bày tỏ kỳ vọng Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tối đa mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Trường trong giai đoạn mới.

PGS.TS Hồ Đình Bảo – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn và Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Để hiện thức hóa những sứ mệnh, tầm nhìn cũng như những mục tiêu, chiến lượng đã đề ra, ngày 10/02/2023 Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 98 về việc thành lập Hội đồng tư vấn và Quyết định số 129 về việc thành lập Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hai Hội đồng đều có sự tham gia của các GS, PGS, TS đầu ngành về kinh tế, có bề dày về kinh nghiệm và thâm niên công tác, sự đồng hành của các thầy/cô giữ các chức vụ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Trường, điều đó càng khẳng định vị thế và tầm quan trọng của hai Hội đồng trong việc tư vấn, định hướng cho Trường; đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, làm tiền đề để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngày càng phát triển và vươn tầm quốc tế.

GS.TS Trần Thọ Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo phát biểu

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phát biểu

Hội đồng Tư vấn được thành lập có nhiệm vụ tư vấn trực tiếp cho Hiệu trưởng về các vấn đề, cụ thể: 1. Chiến lược phát triển của Trường; 2. Tổ chức và hoạt động của Trường và các đơn vị thuộc Trường; 3. Phát triển, quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động của Trường; 4. Định hướng chiến lược đào tạo của Trường; 5. Định hướng chiến lược khoa học – công nghệ và hoạt động tư vấn của Trường; 6. Định hướng chiến lược hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của Trường; 7. Các chủ trương, dự án đầu tư của Trường; 8. Chủ trương sử dụng nguồn tài chính và các tài sản của Trường; cùng các nhiệm vụ tư vấn khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng trao Quyết định thành lập và tặng hoa cho các thành viên Hội đồng Tư vấn

Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn cho Hiệu trưởng về: 1. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; 2. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ viên chức và người lao động của Trường; 3. Phát triển các ngành, chương trình đào tạo mới; dừng đào tạo những ngành, chương trình đào tạo không còn phù hợp, rà soát chương trình đào tạo; 4. Định hướng phát triển khoa học và công nghệ, kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, phân công thực hiện các nhiệm vụ đào tạo về khoa học và công nghệ; 5. Tư vấn cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở; và một số vấn đề khác theo yêu cầu.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng trao Quyết định thành lập và tặng hoa cho các thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo

Các đại biểu tham dự chương trình cùng chụp ảnh lưu niệm

.Bài và ảnh: Phòng Truyền thông