Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đạt thành tích xuất sắc và đứng đầu các trường đại học khối ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tại cuộc thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2020