Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thoả thuận hợp tác với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam