Trường Đại học Kinh tế Quốc dân rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Hướng dẫn số 31-HD/ĐUK ngày 07/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp. Sáng ngày 11/5/2022, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Ban chấp hành mở rộng giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các đ/c trong Đảng ủy, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường là đảng viên; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày đề án nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường theo nhiệm kỳ hiện tại đồng thời xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới.

Sau khi nghe PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày Đề án nhân sự bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch.

TS. Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

GS.TS Hoàng Văn Cường – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, các bước được thực hiện một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để bổ sung quy hoạch các chức danh của Đảng ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu kín tại Hội nghị Ban chấp hành mở rộng

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông