Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2023 do Báo Tuổi trẻ tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội