Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ Khai giảng và trao bằng Tiến sĩ năm 2020