Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhập học cho các tân sinh viên đầu tiên của Khoá 62