Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing – hợp tác giữa Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Chương trình đào tạo Cử nhân Quốc tế Digital Marketing là chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Chương trình đào tạo 3,5 năm (0,5 năm học đại cương và 3 năm học chuyên ngành) tại Việt Nam và cấp bằng Cử nhân Digital Marketing [BA (Hons) Digital Marketing] của Đại học Leeds Beckett.

Các học phần đại cương do giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy.

Chương trình đào tạo chuyên sâu do Đại học Leeds Beckett (LBU) xây dựng và phần lớn đều do giảng viên LBU trực tiếp sang Việt Nam giảng dạy; đồng thời sinh viên vẫn được sự hỗ trợ từ giảng viên NEU.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh Kỳ mùa Xuân năm 2023, Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing (sau đây gọi là Chương trình) như sau:

 1. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TUYỂN SINH

I.1. THI TUYỂN

I.1.1. Điều kiện tham gia thi tuyển

 1. Thí sinh đang học lớp 12: Điểm trung bình chung lớp 11 đạt từ 7,0/10 trở lên;
 2. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình chung lớp 12 đạt từ 7,0/10 trở lên.

I.1.2. Các bài đánh giá

Thí sinh dự tuyển cần tham gia tất cả những bài đánh giá sau đây:

 1. Bài thi Kiến thức tổng hợp

Bài thi Kiến thức tổng hợp (KTTH), bao gồm các nội dung: Tiếng Việt, Toán và Logic. Điểm KTTH có thể thay thế bằng một trong các kết quả sau (sau đây gọi là Điểm thay thế KTTH):

 • Tổ hợp 3 môn có điểm cao nhất trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia năm 2022 (trong đó có 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn; không tính môn Giáo dục Công dân; không cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số, không tính điểm quy đổi) từ 22 điểm trở lên.
 • Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội từ 85 điểm trở lên, hoặc của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 700 điểm trở lên;
 • Điểm SAT quốc tế (SAT1) còn thời hạn từ 1.200 trở lên.
 • Có bằng A-Levels với 3 môn A Levels (kết quả A-E), hoặc 2 môn A Levels (kết quả A-E) và 1 môn AS Level (kết quả A-C), với điều kiện tổng điểm 3 môn quy đổi theo hệ thống UCAS (UCAS Tariff Points) đạt tối thiểu 88 điểm.
 • Có bằng IB (International Baccalaureate) Diploma với kết quả từ 24 điểm trở lên cho 6 môn, trong đó có ít nhất 3 môn Nâng cao (Higher Level subjects) và 3 môn Cơ bản (Standard Level subjects) với mỗi môn đạt tối thiểu 3 điểm, không tính thành phần CAS (Creativity Action Service).
 1. Phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Việt.
 2. Bài kiểm tra tiếng Anh: Bao gồm các phần: ngữ pháp, nghe, đọc và viết, theo trình độ tiếng Anh bậc trung học phổ thông.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế còn thời hạn như sau: (i) IELTS từ 5.0 trở lên, (ii) TOEFL iBT từ 46 trở lên, (iii) TOEFL ITP từ 480 trở lên, hoặc tương đương, được miễn bài thi tiếng Anh đầu vào của Chương trình.

I.1.3. Căn cứ và cách thức tính điểm tuyển sinh

Kết quả tuyển sinh được căn cứ vào Điểm tuyển sinh, điểm tiếng Anh, điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), điểm phỏng vấn.

Điểm tuyển sinh (Điểm TS) là điểm tổng hợp của các điểm thành phần, bao gồm: (i) Điểm phổ thông (PT); (ii) Điểm KTTH hoặc Điểm thay thế KTTH và (iii) Điểm phỏng vấn. Công thức xác định Điểm tuyển sinh cụ thể như sau:

Điểm TS = 2 x PT + 5 x KTTH + 3 x PV + Điểm thưởng tuyển sinh (nếu có)

Trong đó:

 • Điểm PT: là điểm trung bình chung lớp 11 (Đối với thí sinh đang học lớp 12) hoặc điểm trung bình chung lớp 12 (Đối với thí sinh đã tốt nghiệp PTTH);
 • Điểm KTTH: là điểm thi Kiến thức Tổng hợp
 • Điểm thay thế KTTH: kết quả của một trong các kết quả thay thế bài thi KTTH ở trên (Tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022, Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, SAT, chứng chỉ A-Levels, IB đạt điều kiện quy định tại mục I.1.2 a) của Thông báo tuyển sinh này)
 • Điểm PV: điểm phỏng vấn
 • Điểm thưởng tuyển sinh: điểm quy đổi dành cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS tiếng Anh quốc tế còn thời hạn từ 6.5 trở lên hoặc tương đương (Xem bảng quy đổi tại Phụ lục 1 của Thông báo tuyển sinh này).

         Các hệ số 2,0; 4,5 và 3,5 là trọng số của các điểm thành phần đã được quy đổi về thang điểm 10.

I.1.4. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

 1. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT

Thí sinh được công nhận trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học ngay vào Chương trình khi có các điểm thi thành phần đạt từ mức điểm sàn, cụ thể đối với điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

 1. Đối với thí sinh đang học lớp 12

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có các điểm thi đạt từ mức điểm sàn của: điểm KTTH (hoặc Điểm thay thế KTTH), tiếng Anh, phỏng vấn, và có Điểm tuyển sinh từ Điểm sàn tuyển sinh trở lên. Các mức điểm sàn thành phần và Điểm sàn tuyển sinh do Hội đồng tuyển sinh quyết định nhằm đảm bảo chất lượng của Chương trình.

Để được nhập học vào kỳ mùa Thu 2023, thí sinh đang học lớp 12 cần: (i) Hoàn thành thủ tục bảo lưu trước ngày 03/03/2023; (ii) Tốt nghiệp Trung học phổ thông; và (iii) Làm thủ tục nhập học trước ngày 10/08/2023.

 

I.2. XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

I.2.1. Điều kiện xét tuyển đặc cách

 1. Xét theo kết quả học tập

Thí sinh đủ điều kiện sẽ được xét tuyển đặc cách: (1) có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) IELTS từ 6.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.5; TOEFL iBT từ 80 trở lên (với điểm Nghe và Viết tối thiểu 17, Đọc tối thiểu 18 và Nói tối thiểu 20) và (2) đạt điểm sàn phỏng vấn của Chương trình.

I.2.2. Điều kiện trúng tuyển và nhập học

Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào Chương trình khi có điểm phỏng vấn tuyển sinh đạt từ mức điểm sàn phỏng vấn của Chương trình trở lên.

Thí sinh được công nhận đủ điều kiện nhập học vào Chương trình khi có Bằng Tốt nghiệp THPT, hoặc Giấy chứng nhận Tốt nghiệp THPT tạm thời, hoặc tương đương.

I.3 QUY MÔ TUYỂN SINH

 • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 dự kiến: 100.

I.4 HỌC PHÍ

 • Học phí cho 4 năm học tại Việt Nam là 395.000.000 VNĐ.
 • Học phí trên chưa bao gồm chi phí sách giáo khoa, tài liệu học, tham dự lễ tốt nghiệp, thi lại, học lại (nếu có);
 • Học phí có thể thay đổi nhưng không quá 10% hàng năm (đặc biệt khi có thay đổi về phí của đối tác cũng như sự biến động của tỷ giá).

 

III. LỊCH TRÌNH TUYỂN SINH KỲ MÙA XUÂN, NĂM 2023

III.1. Các mốc thời gian cơ bản

– Ngày 25/12/2022                        Ngày hội Thông tin Open Day

– Ngày 10/01/2023                        Hạn chót nộp hồ sơ dự tuyển

– Ngày 18/01/2023                        Công bố danh sách thí sinh dự tuyển

– Ngày 7/02/2023                         Công bố số báo danh, phòng thi và ngày giờ thi

– Ngày 9/02 – 11/02/2023            Phỏng vấn thí sinh

– Sáng 12/02/2023                        Bài thi Kiến thức Tổng hợp

– Chiều 12/02/2023                      Bài kiểm tra tiếng Anh

– Ngày 17/02/2023                       Công bố kết quả tuyển sinh

– Ngày 18/02/2023                       Sinh viên trúng tuyển kỳ mùa xuân nhập học

– Ngày 20/02/2023                       Bắt đầu vào học kỳ Xuân 2023

– Ngày 02 và 03/3/2003               Thí sinh lớp 12 trúng tuyển sớm làm thủ tục bảo lưu

Nhập học kỳ mùa Thu 2023 với thí sinh đang học lớp 12, trúng tuyển sớm kỳ mùa Xuân 2023 (dự kiến)

– Ngày 09/8 – 10/8/2023:            Sinh viên làm thủ tục nhập học

– Tháng 9/2023:                           Vào học chính thức

III.2.   Lệ phí tuyển sinh: 1.500.000 đồng (Không hoàn lại)

III.3.   Tư vấn tuyển sinh:

Thời gian tư vấn tuyển sinh: 10/12/2022 – 10/01/2023 (trong giờ hành chính)

Kênh tuyển sinh: 

 1. Tư vấn tuyển sinh: ThS Cao Thị Thu Hiền (Tel. 0936467027), TS. Đỗ Khắc Hưởng (Tel. 0989143268), TS. Nguyễ Hoài Long (Tel. 0913229867)
 2. Facebook: https://www.facebook.com/LeedsBeckettUniversity.DigitalMarketing.NEU
 3. Email: kmarketing@neu.edu.vn; Website: https://khoamarketing.neu.edu.vn

Nộp hồ sơ:

 • Thời gian: từ ngày 04/01/2023 đến ngày 10/01/2023
 • Địa điểm: Phòng 1306 Nhà A1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Địa chỉ: số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Danh mục hồ sơ tuyển sinh xem chi tiết trong Phụ lục 2 của Thông báo tuyển sinh này.

Hồ sơ tuyển sinh không hoàn lại.

 

PHỤ LỤC 1

 2.1. QUY ĐỔI ĐIỂM IELTS, TOEFL QUỐC TẾ 

STT Điểm IELTS Điểm TOEFL iBT Điểm thưởng tuyển sinh
1 6.5 80 0,5
2 7.0 94 1,0
3 7.5 102 1,5
4 8.0 110 2,0
5 8.5 113 2,5
6 9.0 120 3,0

 

2.2. QUY ĐỔI ĐIỂM A-LEVEL, SAT, IB SANG ĐIỂM THAY THẾ ĐIỂM THI KIẾN THỨC TỔNG HỢP  

TT Kết quả cần quy đổi Công thức quy đổi sang điểm 

Kiến thức tổng hợp

Ghi chú
1 SAT  

 

Dùng kết quả SAT1
2 A-Level  

 

Quy đổi kết quả 3 môn A Level hoặc 2 môn A Level và 1 môn AS Level theo hệ thống điểm UCAS*
3 IB  

 

Điểm 6 môn thi cộng với điểm phụ.

(*) Tham khảo thêm về cách quy đổi tại link: https://www.ucas.com/ucas/tariff-calculator

 

PHỤ LỤC 2

3.1 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng thi tuyển bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm lớp 11 THPT; hoặc bảng điểm lớp 12 THPT
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

3.2 Hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho đối tượng xét tuyển đặc cách bao gồm:

 • 01 Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu);
 • 02 bản công chứng chứng chỉ tiếng Anh;
 • 01 bản công chứng Bằng tốt nghiệp THPT (nếu có);
 • 01 bản công chứng học bạ hoặc bảng điểm lớp 11 THPT; hoặc bảng điểm lớp 12 THPT
 • 01 bản công chứng các bằng cấp, chứng chỉ kết quả kỳ đánh giá năng lực quốc tế theo yêu cầu; (riêng thí sinh có điểm SAT, ngoài việc nộp bản công chứng, cần đăng ký mã (code) của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân với Tổ chức thi SAT là 7793 – National Economics University. Nếu thí sinh đã thi mà chưa đăng ký mã của Trường thì cần đăng ký lại với Tổ chức thi SAT.)
 • 01 bảng điểm các môn đã tích lũy tại trường đại học uy tín nước ngoài hoặc trường Đại học có uy tín tại Việt Nam, hoặc thư chấp nhận của một trường Đại học có uy tín nước ngoài;
 • 01 bài luận dự tuyển;
 • 02 ảnh 3x4cm.

(Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tuyển sinh không hoàn lại.)