2.010 tân cử nhân Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhận bằng tốt nghiệp sau dịch Covid-19