LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM 2022 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

Thứ Hai 17/01/2022
15h00
16h00 Họp Ban Thường vụ và BCH Công đoàn trường bàn công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu VC,NLĐ 2022. PGS. Huyền Phòng 608 tầng 6 Nhà A1
Thứ Ba 18/01/2022
8h00: BM QTBH@DM tổ chức SHKH online về đề cương Giáo trình Kỹ năng bán hàng. Mời thành viên BM và các thầy cô có quan tâm cùng tham dự.
10h00 Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo Sau đại học năm 2021. Đại diện lãnh đạo Khoa, các Bộ môn và đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
16h45 Họp về công tác quản lý sinh viên.
ONLINE/OFFLINE. Đại diện Đoàn TN, Hội SV và đại diện các lớp sinh viên. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 19/01/2022
08h00 Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học đối với sinh viên đại học chính quy, đợt 1/2022.
ONLINE/OFFLINE. BCN Khoa, TLĐT Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
09h30 Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2021.
ONLINE/OFFLINE. Toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không là Đảng viên, Ban chấp hành các tổ chức chính trị xã hội. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00 Họp rà soát công tác quản lý sinh viên tại các Khoa, Viện. TLĐT Cao Hiền Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 20/01/2022
10h30 Gặp mặt cộng tác viên An ninh – Truyền thông, Báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần – 2022. Đại biểu có giấy mời. Phòng B101-102 Nhà A2
14h00 Phòng Hợp tác quốc tế báo cáo Ban Giám hiệu về kế hoạch đoàn ra năm 2022 của Trường. Đại diện lãnh đạo Khoa. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
18
Thứ Sáu 21/01/2022
07h30 Hội nghị Đại biểu viên chức, người lao động năm 2022. Hội trường A2