Thông báo về việc gia hạn thời hạn Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 1676/KH- ĐHKTQD ngày 14/10/2019 về việc Tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020. Căn cứ tình hình thực hiện các công trình NCKHSV cấp đơn vị, Phòng Quản lý khoa học đã … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM 2020 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 theo văn bản số 424/ĐHKTQD-QLĐT ngày 24-3-2020: http://khoamarketing.neu.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-ke-hoach-dao-tao-hoc-ky-ii-nam-hoc-2019-2020/ Thứ Hai 30/3/2020 08h30 Họp triển khai xây dựng học liệu online chuẩn thống nhất để giảng dạy Blended learning cho sinh viên đại học. BCN Khoa và các Trưởng Bộ môn trong … Xem chi tiết

Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58

Phòng CTCT&QLSV xin gửi Kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên cuối khoá K58 tới Khoa/Viện để thông tin cho sinh viên được biết và rà soát. Do hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu sinh viên đang trong quá trình hoàn thiện, nên chưa thể cập nhật được kết quả SHCDSV lên từng tài khoản của sinh viên. Vì vậy, Phòng CTCT&QLSV xin kính gửi Khoa/Viện file … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2020 (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Thứ Hai 23/3/2020 09h00 Họp hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2030. Ban Giám hiệu, đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐT), GS Quỳ, GS Tuấn (Hội đồng KH&ĐT), cùng các đ/c: Sơn (K.KH-PT); Thắng (V.PTBV); Thông (K.Marketing); Thành (P.QLKH); Thành (V.ĐTSĐH); Nhượng, (P.TCCB) và các thành viên … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2020 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Thứ Hai 16/3/2020 15h30 Họp với các giảng viên đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài. HTr, P.TCCB, P.HTQT và các giảng viên đăng ký đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài. Họp trực tuyến Thứ Ba 17/3/2020 14h00 Họp Tổ công tác Đề án vị trí … Xem chi tiết

Thông báo về kênh online hỗ trợ thủ tục cho sinh viên trong thời gian Nhà trường không tổ chức học tập trung

Căn cứ Thông báo số 347/ĐHKTQD-TH ngày 07/3/2020 của Nhà trường về việc tạm hoãn tổ chức học tập trung cho sinh viên viên, học viên, nghiên cứu sinh, Để hỗ trợ sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến học vụ cần thiết (Ví dụ: Đổi điểm ngoại ngữ, tin … Xem chi tiết