Bộ môn Truyền thông Marketing tổ chức sinh hoạt khoa học do NCS. Cao Tiến Cường và ThS. Lê Phạm Khánh Hòa trình bày

Sáng ngày 02 tháng 03, bộ môn truyền thông Marketing đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học hàng tháng.

Buổi sinh hoạt khoa học được tổ chức với 2 chủ đề: “Sáng tạo và hình tượng hóa ý tưởng quảng cáo” do NCS. Cao Tiến Cường và ThS. Lê Phạm Khánh Hòa trình bày, và “Social media engagement and green consumption behavioral intention among Gen Z – Tương tác trên mạng xã hội và ý định tiêu dùng xanh của thế hệ Z” – do TS. Lê Thị Thu Mai trình bày.

Buổi sinh hoạt khoa học có sự tham gia của các giảng viên bộ môn Truyền thông Marketing, giảng viên bộ môn Marketing và đại diện của phòng Quản lý Khoa học.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt khoa học: