Buổi giới thiệu thông tin học bổng cho Nghiên cứu sinh của Chính phủ Đức

Phòng Hợp tác Quốc tế phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) tổ chức buổi giới thiệu và tư vấn về các chương trình học bổng sau đại học dành cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đặc biệt là các chương trình học bổng cho ứng viên Nghiên cứu sinh.
Vui lòng đăng ký tham dự buổi tư vấn ở link dưới đây:
Thời gian: 9:30, thứ Ba, ngày 13/3/2019
Địa điểm: Phòng B101, Giảng đường A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân