Các Mẫu Giấy xác nhận sinh viên

Các mẫu giấy xác nhận sinh viên.

Các em sinh viên cần đề nghị giải quyết thủ tục nào thì xem kỹ Hướng dẫn Quy trình và tải Mẫu văn bản phù hợp, điền đầy đủ thông tin và thực hiện đúng quy trình đã quy định.

1. Đơn xác nhận là sinh viên

/Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Don xac nhan la sinh vien.doc

 

2. Giấy xác nhận vay vốn (tín dụng)

/Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Giay vay von.doc

 

3. Giấy xác nhận ưu đãi giáo dục (tại địa phương)

/Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Giay xac nhan UDGD ve dia phuong.doc

 

4. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

/Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Don de nghi HTCPHT.doc

 

5. Đơn Đề nghị miễn giảm học phí

/Resources/Docs/SubDomain/phongctctqlsv/Don de nghi MGHP.doc

Nguồn: Phòng CTCT và QLSV