Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế Digital Marketing – hợp tác giữa Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Chương trình đào tạo Cử nhân Quốc tế Digital Marketing là chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học Leeds Beckett (Vương quốc Anh) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Chương trình đào tạo 3,5 năm (0,5 năm học đại cương và 3 năm học chuyên ngành) … Xem chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU Khóa 18, Kỳ Mùa Thu 2022 (bổ sung ngành Digital Marketing)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN –––––––––––––––––– Số:  1649 / TB- ĐHKTQD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  9   tháng  9    năm 2022   THÔNG BÁO V/v: Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU … Xem chi tiết

Thông báo Kết quả trúng tuyển chính thức vào Đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1- Thông báo Kết quả trúng tuyển chính thức vào đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  (TB này dành cho tất cả các thí sinh trúng tuyển vào ĐH KTQD theo các phương thức) 2- Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển (tất … Xem chi tiết

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA KHOA MARKETING – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

NGÀNH MARKETING MÃ TUYỂN SINH: 7320108 Ngành Marketing hướng tới việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng gắn liền với các công việc của một chuyên gia marketing, chuyên gia kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến tạo và phát triển thị trường. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tổng số tín chỉ: … Xem chi tiết

6 ngành nghề dễ xin việc nhất trong vòng 10 năm tới

Ngành Marketing Nhận ra được tầm quan trọng của tiếp thị trong kế hoạch phát triển, các công ty, doanh nghiệp đang tích cực tuyển dụng nhân lực ngành Marketing, với mức lương cao và đãi ngộ hấp dẫn. Tính tới năm 2025, ngành Marketing cần tới ít nhất 21,600 người, theo dự đoán từ … Xem chi tiết

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021 PLO1 KIẾN THỨC PLO1.1 Có kiến thức đại cương về chính trị, xã hội, luật pháp để hiểu, giải thích, áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuân thủ luật pháp trong đời sống kinh tế-xã hội; … Xem chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2021 phương thức xét tuyển kết hợp và lịch xác nhận nhập học, nhập học

Chúc mừng các thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học học Kinh tế Quốc dân theo hình thức xét tuyển kết hợp. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp Đại học Chính quy năm 2021 như sau: