GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2022 CỦA KHOA MARKETING – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

NGÀNH MARKETING MÃ TUYỂN SINH: 7320108 Ngành Marketing hướng tới việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng gắn liền với các công việc của một chuyên gia marketing, chuyên gia kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến tạo và phát triển thị trường. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tổng số tín chỉ: … Xem chi tiết

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING ÁP DỤNG TỪ 2021 PLO1 KIẾN THỨC PLO1.1 Có kiến thức đại cương về chính trị, xã hội, luật pháp để hiểu, giải thích, áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tuân thủ luật pháp trong đời sống kinh tế-xã hội; … Xem chi tiết

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH MARKETING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN MARKETING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH MARKETING (ÁP DỤNG CHO KHÓA 61 VÀ 62, TUYỂN SINH NĂM 2020 VÀ 2021)   MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING Mục tiêu chung … Xem chi tiết

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR) Mã hóa (Code) Mục tiêu (Objectives) Mô tả (Description) PG1 Về kiến thức: Có đủ kiến thức để phân tích, dự báo, đánh giá, lập kế hoạch và thực thi các công việc thuộc chức năng quan hệ công chúng trong các tổ chức/doanh nghiệp … Xem chi tiết

Quyết định v/v ban hành CĐR, CTĐT, Bản mô tả CTĐT, ĐCCTHP, CTDH các CTĐT trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Ngành Marketing

Quyết định số 2953/QĐ-ĐHKTQD ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành bản mô tả chương trình đào tạo; Ma trận ma trận chuẩn đầu ra với các học phần của các chương trình đào tạo trình độ Đại học hệ Chính quy của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân QĐ_2953_31_12_2019_ban hanh ban … Xem chi tiết

TRUYỀN THÔNG MARKETING

Truyền thông Marketing là gì? Truyền thông marketing (Integrated Marketing Communications – IMC) là một quá trình chiến lược đòi hỏi một tổ chức/doanh nghiệp phải lập kế hoạch sáng tạo, tích hợp và triển khai các hình thức truyền thông đa dạng (quảng cáo, xúc tiến bán/khuyến mãi, quan hệ công chúng, sự kiện…). … Xem chi tiết