Các chương trình trao đổi sinh viên năm học 2019-2020

Trong năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi sinh viên với 24 trường Đại học đối tác tại Nhật Bản, Hàn QUốc, Pháp, Úc, Hoa Kỳ,…. Đây là cơ hội cho các bạn sinh viên, học viên có những trải nghiệm học tập, tìm … Xem chi tiết

TRUYỀN THÔNG MARKETING

Truyền thông Marketing là gì? Truyền thông marketing (Integrated Marketing Communications – IMC) là một quá trình chiến lược đòi hỏi một tổ chức/doanh nghiệp phải lập kế hoạch sáng tạo, tích hợp và triển khai các hình thức truyền thông đa dạng (quảng cáo, xúc tiến bán/khuyến mãi, quan hệ công chúng, sự kiện…). … Xem chi tiết