LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)

Thứ Hai 01/5/2023 đến Thứ Tư 03/5/2023 (Nghỉ theo Thông báo số 722/TB-ĐHKTQD ngày 07/4/2023) Thứ Năm 04/5/2023 08h30 Hội nghị Tập thể Lãnh đạo trường mở rộng đánh giá viên chức quản lý. PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 15h30 Hội nghị toàn thể Khoa Marketing về công tác cán bộ. … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 NĂM 2023 (Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 23/4/2023)

Thứ Hai 17/4/2023 10h30 Làm việc với đại diện công giới về hợp tác đào tạo. PGS. Thông và PGS. Huyền Phòng 1306 15h30 Họp với giảng viên LBU về nội dung và kế hoạch giảng học phần Digital Data and Analytics và IMC. TS. Long, TS. Hưởng, TS. Hoa, TS. Minh, ThS. Khánh Hòa, … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM 2023 (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)

Thứ Hai 27/3/2023 14h00 Báo cáo Ban Giám hiệu về công tác chuẩn bị Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2023. PGS. Thông Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 16h00 Họp Hội đồng Trường Nhiệm kỳ 2021-2026 (Phiên họp thứ 13). PGS. Thông Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Thứ Ba 28/3/2023 … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM 2023 (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)

Thứ Hai 20/3/2023 14h00 Họp về kiểm định AACSB. ThS. Hoàng Dũng Phòng họp B tầng 5 Nhà A1 15h30 Họp Hội đồng xây dựng Chương trình Chất lượng cao Quan hệ công chúng, ngành Quan hệ công chúng. Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 195/QĐ- ĐHKTQD ngày 01/3/2023 của Hiệu … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2023 (Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023)

Thứ Hai 13/03/2023 9h00 Ts Long, TS Hưởng và các giảng viên được phân công trợ giảng HP Digital Marketing Tools, làm việc với GV LBU. 14h Họp triển khai hoạt động kiểm định với tổ chức AACSB. Th.Sỹ: H.Dũng Phòng họp C tầng 5 Nhà A1. Thứ Ba 14/03/2023 7h30 Kiểm tra công tác … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

Thứ Hai 6/03/2023 8h00 Khám sức khỏe nữ viên chức và người lao động nhân dịp 8/3/2023. Phòng 201 Nhà A2. 11h30-12h30 Tổ chức chúc mừng 8/3 công đoàn viên nữ và tiệc nhẹ tại VPK 1304-1305. Toàn bộ GV khoa. 14h Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường cho ý kiến về công … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2023 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 5/03/2023)

Thứ Hai 27/02/2023 10h30 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKTQD và Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục AACSB (Hoa Kỳ). PGS Tuấn. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 Thứ Ba 28/02/2023 8h30 Hội nghị Khoa học Công nghệ năm 2023. PGS Tuấn, đại diện lãnh đạo các Bộ … Xem chi tiết