Thông báo kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021

Phòng Quản lý khoa học trân trọng Thông báo kế hoạch tổ chức Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2020-2021 . Chi tiết xem trong file đính kèm. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trach: TS Phạm Hương Thảo, P601 nhà A1, ĐT: 091 … Xem chi tiết

Thông báo kết quả sinh viên NCKH cấp Trường năm học 2019 – 2020

Thông báo kết quả của Hội đồng xét giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020. Quyết định số: 1834/QĐ-ĐHKTQD về việc khen thưởng sinh viên/nhóm sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu … Xem chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời hạn Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Căn cứ Kế hoạch số 1676/KH- ĐHKTQD ngày 14/10/2019 về việc Tổ chức triển khai Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Kinh tế Quốc dân – Vietcombank” năm học 2019 – 2020. Căn cứ tình hình thực hiện các công trình NCKHSV cấp đơn vị, Phòng Quản lý khoa học đã … Xem chi tiết

Tọa Đàm Khoa học quốc tế: “Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam”

Tọa Đàm Khoa học quốc tế: “Xây dựng thương hiệu ngành may mặc Việt Nam” Thời gian: Ngày 08/01/2020 Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1 -Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đơn vị phối hợp/ tài trợ : Hiệp … Xem chi tiết

Hội thảo khoa học quốc tế: KINH DOANH SỐ VÀ MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA

Sự chiếm lĩnh của nền công nghệ trong thời đại mới KINH DOANH SỐ VÀ MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA Sáng thứ 3 ngày 12/11/2019 tại trường đại học Kinh tế Quốc dân, hội thảo quốc tế với chủ đề “KINH DOANH SỐ VÀ MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA do khoa … Xem chi tiết

Hội thảo khoa học quốc tế: Kinh doanh số & Marketing trong kỷ nguyên toàn cầu hóa

THÔNG CÁO BÁO CHÍ   Sự chiếm lĩnh của nền công nghệ trong thời đại mới: KINH DOANH SỐ VÀ MARKETING TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU HÓA   Vào ngày 12/11 sắp tới, , Khoa Marketing, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Đại … Xem chi tiết

Hướng dẫn triển khai hoạt động Khoa học & Công nghệ – năm học 2019-2020

Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN năm học 2019-2020 1 – Văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động Download tại đây 2- Danh sách các phụ lục đính kèm Phụ lục 1: Quy trình và biểu mẫu Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành, Địa phương, Dự án tư vẫn Phụ lục … Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing thông báo gia hạn nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên như sau: Nộp bài trước 17h, ngày 15.4.2019 tại VPK, phòng 1306, gặp cô Trần Bích Thủy, Trợ lý Đào tạo Từ 15.4.2019 đến 21.4.2019: Phân công Giảng viên đọc phản biện (sẽ chuyển trực tiếp đến … Xem chi tiết

LỚP HỌC HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Với mục đích làm rõ cho sinh viên về những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học như: lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, cách thức và các bước tiến hành nghiên cứu, các vấn đề lưu ý khi nghiên cứu khoa học, giới thiệu một số … Xem chi tiết