Hướng dẫn triển khai hoạt động Khoa học & Công nghệ – năm học 2019-2020

Hướng dẫn triển khai hoạt động KH&CN năm học 2019-2020 1 – Văn bản hướng dẫn triển khai hoạt động Download tại đây 2- Danh sách các phụ lục đính kèm Phụ lục 1: Quy trình và biểu mẫu Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành, Địa phương, Dự án tư vẫn Phụ lục … Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing thông báo gia hạn nộp bài Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên như sau: Nộp bài trước 17h, ngày 15.4.2019 tại VPK, phòng 1306, gặp cô Trần Bích Thủy, Trợ lý Đào tạo Từ 15.4.2019 đến 21.4.2019: Phân công Giảng viên đọc phản biện (sẽ chuyển trực tiếp đến … Xem chi tiết

LỚP HỌC HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018-2019

Với mục đích làm rõ cho sinh viên về những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu khoa học như: lựa chọn vấn đề nghiên cứu, xác định phương pháp nghiên cứu, cách thức và các bước tiến hành nghiên cứu, các vấn đề lưu ý khi nghiên cứu khoa học, giới thiệu một số … Xem chi tiết

Quyền lợi khi tham gia Nghiên cứu khoa học sinh viên

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho sinh viên khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017, Trường có chính sách cộng điểm học phần, cộng điểm rèn luyện và ưu tiên xét … Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học – Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp Việt Nam

  Ngày 5 tháng 10 năm 2018, tại phòng 406 Nhà A2,  bộ môn Định giá đã tổ chức sinh hoạt khoa học với nội dung “Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động thẩm định giá các doanh nghiệp Việt Nam”. Buổi trình bày có sự tham gia của Chị Dương Kiều Oanh … Xem chi tiết

Danh sách các đề tài khoa học do PGS. TS. Phạm Thị Huyền chủ trì

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ CHỦ TRÌ (2013-2018) PGS.TS. Phạm Thị Huyền     Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian Cấp quản lý Tình trạng 1 Giải pháp truyền thông định hướng hành vi sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng tại các hộ gia đình … Xem chi tiết