Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020

Thông báo về Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, Chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020   Xem thông báo tại đây  

Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp – Kỳ 1 năm học 2019-2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp – Học kỳ 1 năm học 2019 -2010 dành cho sinh viên hệ chính quy của Khoa Marketing   Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch Thực tập … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập cho sinh viên chính quy – Học kỳ 1 năm học 2019/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN———— Số: 1298/KH-ĐHKTQD   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-              Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2019   KẾ HOẠCH  Thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại … Xem chi tiết