Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên đại học chính quy Học kỳ 1 năm học 2020-2021, chi tiết xem tai file đính kèm dưới đây: Kế hoạch thực và viết chuyên đề thực tập hệ ĐHCQ_HK1_năm học 2020-2021.pdf

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy – Học kỳ 2 năm học 2019-2020

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN THÔNG MARKETING KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020

Thông báo về Kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ Chính quy, Chương trình Chất lượng cao Khóa 58, năm học 2019-2020   Xem thông báo tại đây  

Thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp – Kỳ 1 năm học 2019-2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp – Học kỳ 1 năm học 2019 -2010 dành cho sinh viên hệ chính quy của Khoa Marketing   Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Sinh viên chuyên ngành Quản trị Marketing Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp Sinh viên chuyên ngành Truyền thông Marketing Kế hoạch Thực tập … Xem chi tiết

Kế hoạch thực tập Học kỳ 2 năm học 2018-2019 của sinh viên các Chuyên ngành và Chương trình Đào tạo Khoa Marketing

  Chuyên ngành Quản trị Bán hàng Chuyên ngành Quản trị Marketing Chuyên ngành Truyền thông Marketing Chuyên ngành Thẩm định giá Chuyên ngành Truyền thông Marketing POHE Chuyên ngành Quản trị Marketing CLC

Buổi định hướng “nghề nghiệp” cho sinh viên khóa 57 của bộ môn Định giá

Chiều ngày 17/12/2018, buổi định hướng “nghề nghiệp” cho sinh viên khóa 57 của Bộ môn Định giá đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự buổi định hướng có giám đốc Đào Hằng cùng ban nhân sự của công ty Thẩm định giá MBAMC (hay còn gọi là  Công ty Quản lý … Xem chi tiết