Slide bài giảng của Bộ môn Quản trị bán hàng & Digital Marketing, kỳ 1 năm học 2020-2021

Slide bài giảng của Bộ môn Quản trị bán hàng & Digital Marketing, kỳ 1 năm học 2020-2021 Quản trị bán hàng Quản trị bán lẻ Quản trị kênh phân phối Quản trị quan hệ khách hàng Kỹ năng bán hàng Marketing tới khách hàng tổ chức Digital Marketing  

Đề cương các học phần của bộ môn Quản trị bán hàng & Digital marketing, kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Đề cương các học phần của bộ môn Quản trị bán hàng & Digital marketing, kỳ 1 năm học 2020 – 2021 Marketing tới khách hàng tổ chức Quản trị bán hàng Quản trị bán lẻ Quản trị kênh phân phối Quản trị Quan hệ khách hàng Kỹ năng bán hàng Marketing tới khách hàng … Xem chi tiết

Đề cương các học phần của Bộ môn Marketing, kỳ 1 năm học 2020-2021

BỘ MÔN MARKETING Đề cương các học phần Chương trình Chất lượng cao, POHE Marketing dịch vụ (CLC), Marketing dịch vụ (POHE) Quản trị sản phẩm (CLC) Marketing xã hội (CLC) Đề án chuyên ngành Marketing (CLC) Marketing căn bản (CLC), Marketing căn bản (học bằng Tiếng Anh) – Chương trình CLC Quản trị Marketing … Xem chi tiết