Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế tuyển sinh lớp IELTS dành cho sinh viên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Trung tâm Ngoại ngữ Kinh tế phối hợp với Atlantic Five-Star English trân trọng giới thiệu và thực hiện chương trình Atlantic IELTS University – NEU dành cho sinh viên Đại học Kinh Tế Quốc dân (ĐHKTQD). Atlantic IELTS University – NEU  100% GV nước ngoài chuyên dạy IELTS, dày … Xem chi tiết

Thông báo Chương trình “Học bổng SCIC – nâng bước tài năng trẻ” năm 2020

Thông báo Chương trình “Học bổng SCIC – nâng bước tài năng trẻ” năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN     Số: 1433 /ĐHKTQD-CTCT&QLSV V/v triển khai chương trình “Học bổng SCIC – Nâng bước tài năng trẻ” năm 2020 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA … Xem chi tiết

Thông báo học bổng Đài Loan năm 2019 dành cho các bậc học

Khoa Marketing gửi thông báo học bổng Đài Loan năm 2019 từ Phòng Hợp tác Quốc tế tới các bạn sinh viên trong khoa: Vừa qua, Phòng Hợp tác Quốc tế có nhận được thông báo của Văn phòng Văn hóa Đài Bắc về Chương trình học bổng thạc sỹ và Tiến sỹ Đài Loan … Xem chi tiết