LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021)

Thứ Hai 01/3/2021 09h00 Họp Hội đồng thẩm định chất lượng Tạp chí quốc tế uy tín năm 2021. Phòng họp A tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba 02/3/2021 05h30 Bàn giao sinh viên ĐHCQ Marketing khóa 62 đi học GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ). Phó Trưởng … Xem chi tiết

Thông báo v/v tổ chức học tập cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường  27/02/2021

Thực hiện CV số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh COvid-19; Căn cứ kế hoạch học tập và hoạt động, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo:

Bảng tổng hợp điểm rèn luyện cấp Khoa kỳ I năm học 2020-2021

Thông báo điểm đánh giá Rèn luyện kỳ I năm học 2020-2021 cấp Khoa Danh sách Điểm rèn luyện Yêu cầu: Sinh viên kiểm tra, đối chiếu thông tin trong dữ liệu Thời gian nhận phản hồi: từ ngày 25/2 đến 10h00 ngày 1/3/2021 Hình thức nhận phản hồi = email hienct@neu.edu.vn, C/c Cố vấn … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM 2021 (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)

Thứ Hai 22/02/2021 15h30 Họp Tổ biên soạn Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Thứ Tư 24/02/2021 15h Họp về Chương trình Đào tạo POHE Thẩm định giá. Hội đồng Khoa, lãnh đạo các Bộ môn và toàn thể BM Định giá. Phòng họp 1306 Thứ … Xem chi tiết

Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan đến quản lý đào tạo đại học chính quy

Căn cứ Thông báo số 222/TB-ĐHKTQD ngày 16/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường thông báo về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đào tạo đại học chính … Xem chi tiết

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 trong điều kiện chống dịch Covid-19

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT và thành phố Hà Nội về làm việc và học tập trong điều kiện chống dịch Covid-19; Nhà trường thông báo việc tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau: Thông báo số 215 về … Xem chi tiết

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM 2021 (Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021)

Thứ Hai 01/02/2021 15h00 Họp Tổ công tác về giáo trình môn học. Thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/01/2021 của Hiệu trưởng. Phòng họp C tầng 5 Nhà A1 Thứ Ba 02/02/2021 08h00 Họp Ban chỉ đạo và tổ công tác về việc rà soát, đánh giá và cập … Xem chi tiết