Cơ hội làm việc cho các bạn sinh viên có khả năng Tiếng Anh tốt đã du học nước ngoài hoặc tốt nghiệp các trường NEU, FTU, RMIT các chuyên ngành Kinh doanh, Thương mại, Kế toán

Số lượng: 2-3 ứng viên (có Tiếng Anh tốt, từng du học nước ngoài, ưu tiên du học Australia hoặc tốt nghiệp các trường đại học Kinh tế Quốc dân – NEU, Ngoại thương – FTU, RMIT các chuyên ngành Kinh doanh, Kế toán, Thương mại)

Lương khởi điểm làm việc tại Việt Nam: 10.000.000 VNĐ

Làm việc tại nước ngoài (Australia) sau khi đào tạo: tương đương 16.000.000 – 20.000.000 VNĐ

Phỏng vấn tại Việt Nam trong khoảng từ 20 – 30 tháng 9 năm 2019

Thông tin chi tiết: JD-Accountant-Horwood-vn

Thông tin liên hệ:

Postal: PO Box 1453, Parramatta CBD NSW 2124
Parramatta Office: 88 Phillip Street (Ground Floor), Parramatta NSW 2150 Australia
Sydney Office: Met Centre, Level 16, 60 Margaret Street, Sydney NSW 2000 Australia
T: + 61 2 8188 3450 | F: + 61 2 9633 4010 | M: +61 403655582
E::p.hoang@horwood.com.au
W:www.horwood.com.au