Công ty cổ phẩn Nicotex tuyển dụng nhân viên truyền thông (marketing)

Vị trí cần tuyển: Nhân viên truyền thông (marketing)

Số lượng cần tuyển: Từ 3 đến 5 nhân sự

Xem thông báo tại đây2