Đăng ký tham gia Khoá học hè trao đổi quốc tế về Global Marketing

Thông báo về việc đăng ký tham gia Khóa học trao đổi hè quốc tế trao đổi tín chỉ – 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 (𝐈𝐒𝐔 𝟐𝟎𝟏𝟗) hợp tác giữa ĐHKTQD và ĐH Kinh tế và Kinh doanh Vienna, Cộng Hòa Áo

 Chủ đề khóa học: 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐅𝐨𝐜𝐮𝐬 𝐨𝐧 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠

1️⃣ Thời gian và địa điểm
✔️ Thời gian: 3 tuần, 𝐟𝐮𝐥𝐥-𝐭𝐢𝐦𝐞 (Từ 𝟎𝟖/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟔/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗)
✔️ Địa điểm
+ Tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Từ 𝟎𝟖/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟏𝟔/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗)
+ Tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (Từ 𝟏𝟕/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗 – 𝟐𝟔/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗)

2️⃣ Giảng viên: Các giáo sư, giảng viên của Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna trực tiếp giảng dạy

3️⃣ Số lượng và đối tượng tham dự:
✔️ Số lượng: 𝟏𝟒 sinh viên WU, 𝟏𝟎 sinh viên NEU, 𝟏𝟎 sinh viên HUST.
✔️ Đối tượng: là sinh viên đang học tập tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chưa học học phần Marketing Quốc tế hoặc sinh viên có mong muốn tham gia chương trình trao đổi hè tại chỗ để có trải nghiệm học tập với sinh viên quốc tế.

4️⃣ Thời lượng chương trình: 𝟐𝟎𝟎 giờ/ 𝟖 𝐄𝐓𝐂𝐒-𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐬 (8 tín chỉ châu Âu) bao gồm học trên lớp, kháo sát doanh nghiệp, thuyết trình và bài luận cuối khóa học.

5️⃣ Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên:
✔️ Quyền lợi:
– Được công nhận tín cho cho học phần 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ (𝐦𝐚̃ 𝐇𝐏: 𝐌𝐊𝐌𝐀𝟏𝟏𝟎𝟖)
– Được cấp chứng chỉ và bảng điểm hoàn thành khóa học của ĐHKTQD, ĐHBKHN và Đại học Kinh tế và Kinh doanh Vienna
– Được trau dồi ngoại ngữ, văn hóa, giao lưu với sinh viên quốc tế
– Được hỗ trợ ăn trưa theo thông báo
– Các quyền lợi khác trong thông báo

✔️ Nghĩa vụ:
– Cam kết tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi học (sáng – chiều) và tất cả các hoạt động của chương trình.
– Sinh viên đóng học phí theo quy định hiện hành của nhà trường đối với học phần 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ (𝐦𝐚̃ 𝐇𝐏: 𝐌𝐊𝐌𝐀𝟏𝟏𝟎𝟖 – 𝟑 𝐭𝐢́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉)
– Đối với sinh viên được tuyển chọn nhưng không có nhu cầu đổi điểm, sinh viên vẫn phải đóng học phí theo quy định hiện hành tương ứng với số tín chỉ (3 tín chỉ) của học phần 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ (𝐦𝐚̃ 𝐇𝐏: 𝐌𝐊𝐌𝐀𝟏𝟏𝟎𝟖 – 𝟑 𝐭𝐢́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉)

6️⃣ Yêu cầu:
✔️ Sinh viên chưa học học phần 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒆̂́ (𝐦𝐚̃ 𝐇𝐏: 𝐌𝐊𝐌𝐀𝟏𝟏𝟎𝟖: 𝟑 𝐭𝐢́𝐧 𝐜𝐡𝐢̉) hoặc sinh viên muốn tham gia trao đổi với sinh viên quốc tế (không cần quy đổi tín chỉ)
✔️ Sinh viên có trình độ ngoại ngữ tốt (𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝟓.𝟓 trở lên hoặc tương đương)
✔️ Sinh viên có ý thức kỷ luật tốt, nhanh nhẹn, có trách nghiệm và có khả năng tự nghiên cứu và làm việc nhóm

7️⃣ Hồ sơ đăng ký:
✔️ CV
✔️ Bảng điểm tạm thời
✔️ Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
✔️ Motivation Letter
✔️ Bản cam kết tuân thủ các quy định của nhà trường và chương trình
✔️ Các chứng chỉ khác (nếu có)

8️⃣ Phương thức đăng ký:
Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng về Phòng HTQT (𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝟔𝟏𝟎 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐀𝟏) hoặc gửi email tới cô Đào Thu Giang, email: 𝐭𝐡𝐮𝐠𝐢𝐚𝐧𝐠@𝐧𝐞𝐮.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟎/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟗

Thông tin facebook group NEU Global Study: https://www.facebook.com/neu.exchange/posts/2300217220195232

Chi tiết xem tại ảnh đính kèm hoặc truy cập link: https://phonghtqt.neu.edu.vn/…/thong-bao-ve-viec-dang-ky-th…