Danh sách Giảng viên hướng dẫn Cao học viên K27 Marketing

Giai đoạn viết và bảo vệ luận văn của các lớp Cao học K27
– Khoa chuyên ngành gửi danh sách đề nghị công nhận tên đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn trước ngày 06/3/2020.
– Bảo vệ luận văn gồm 2 đợt: đợt I tháng 6/2020; đợt II tháng 11, 12/2020.
Lễ trao bằng: Dự kiến tổ chức vào tháng 01/2021.