DANH SÁCH HỌC GHÉP CHÍNH THỨC (KỲ MÙA THU 2021) cập nhật đến hết ngày 20/08/2021

Danh sách học ghép chính thức (cập nhật đến 17h30 ngày 19/08/2021):

Danh sách học ghép chính thức kỳ Thu 2021

Căn cứ vào đơn học ghép các bạn đã gửi qua email;

Căn cứ theo thông báo hướng dẫn đăng ký học ghép và những thông báo có liên quan;

Phòng QLĐT thông báo tới SV ĐHCQ danh sách học ghép chính thức kỳ mùa Thu 2021.

Đề nghị sinh viên thực hiện những nội dung sau:

1, Những SV có tên trong danh sách học ghép kiểm tra lại lần nữa các thông tin cá nhân (Mã sinh viên; Họ tên; Lớp học phần đăng ký học ghép; Số tín chỉ của học phần đó). Nếu chưa đúng đề nghị SV gửi mail về địa chỉ nguyennghiahoang@neu.edu.vn để đính chính trước ngày 23/08/2021.

2, Từ ngày 23/08/2021, Phòng QLĐT sẽ gửi danh sách học ghép tới các Bộ môn để Bộ môn gửi danh sách học ghép tới thầy cô giảng dạy.

3, SV đã đăng ký học ghép với lớp học phần nào thì đi học theo đúng lịch của lớp học phần đó. Trong trường hợp lớp học phần học theo hình thức trực tuyến, sinh viên sử dụng mã lớp học phần để tìm lớp và đăng nhập vào lớp học trực tuyến (mật khẩu đăng nhập lớp học trực tuyến sẽ do giáo viên giảng dạy cung cấp).

4, Từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 26/08/2021, những sinh viên có tên trong danh sách học ghép chính thức phải có trách nhiệm hoàn thành học phí học ghép với Trường, Phòng QLĐT sẽ phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán để rà soát việc nộp phí học ghép, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí học ghép với Trường sẽ bị xóa tên trong danh sách học ghép và sẽ được thông báo trên trang daihocchinhquy.neu.edu.vn

Số tín chỉ để tính học phí học ghép cho các bạn được thể hiện ở cột số tín chỉ

5, Những học phần đăng ký học ghép sẽ không hiển thị kết quả đăng ký học trên trang cá nhân của sinh viên.

6, SV có thắc mắc hay ý kiến phản ánh đề nghị gửi thông tin về địa chỉ email nguyennghiahoang@neu.edu.vn để được giải đáp và hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!