GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA KHOA MARKETING – ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

NGÀNH MARKETING

MÃ TUYỂN SINH: 7320108

Ngành Marketing hướng tới việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng gắn liền với các công việc của một chuyên gia marketing, chuyên gia kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến tạo và phát triển thị trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ: 128

Các học phần chính:

 • Marketing Căn bản
 • Quản trị Thương hiệu
 • Digital Marketing

Kiến thức chung của ngành:

 • Quản trị Marketing
 • Hành vi Người tiêu dùng
 • Nghiên cứu Marketing

Quản trị Marketing:

 • Chiến lược Marketing
 • Marketing Quốc tế
 • Marketing Dịch vụ

Quản trị Bán hàng và Digital Marketing:

 • Quản trị Quan hệ Khách hàng
 • Quản trị Bán hàng
 • Quản trị Kênh phân phối

Truyền thông Marketing:

 • Truyền thông Marketing tích hợp
 • Quan hệ Công chúng (PR)
 • Quảng cáo

Thẩm định giá:

 • Định giá Doanh nghiệp
 • Định giá Bất động sản
 • Định giá Thương hiệu
 • Xây dựng và tư vấn chiến lược mua bán, cho thuê thương hiệu, nhượng quyền kinh doanh, đấu giá tài sản
 • Xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hoá, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, chuyển nhượng, sáp nhập, mua bán doanh nghiệp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Quản trị Marketing, Quản trị Bán hàng và Digital Marketing, Truyền thông Marketing

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên Marketing, giám đốc Thương hiệu, trưởng các bộ phận chức năng Marketing, giám đốc Marketing, giám đốc Bán hàng, giám đốc Truyền thông Marketing, chuyên viên quản trị thông tin Marketing, chuyên viên nghiên cứu thị trường,… trong mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước; có thể trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu về kinh tế và quản trị kinh doanh.

 • Thẩm định giá

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc cho các tổ chức thẩm định giá Việt Nam và quốc tế; tại phòng/ban Marketing của doanh nghiệp; cơ quan quản lý giá của Nhà nước như Bộ Tài chính, Sở Tài chính; cơ quan chính quyền các cấp để định giá tài sản, đền bù giải phóng mặt bằng; các định chế tài chính  như ngân hàng, công ty tài chính, chứng khoán,… có thể trở thành giảng viên, cán bộ nghiên cứu về kinh tế và quản trị kinh doanh.

Cử nhân ngành Marketing có thể tiếp tục học ở bậc Sau Đại học để lấy bằng Thạc sỹ, bằng Tiến sỹ về Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh và Marketing.

Tham khảo Mục tiêu đào tào và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Marketing

 

 

NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PR)

MÃ TUYỂN SINH: 7320108

MÃ NGÀNH: 7320108

Quan hệ Công chúng (PR) là một trong những nghề được đánh giá là “hot” (nóng) nhất về nhu cầu tuyển dụng trong những năm gần đây trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đây là ngành học giao thoa giữa hai lĩnh vực: kinh tế và xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ngành PR được chào đón ra làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức xã hội.

Các học phần chính:

 • Nguyên lý Quan hệ Công chúng
 • Nghiên cứu công chúng
 • Hành vi công chúng
 • Quản tri khủng hoảng
 • Kỹ năng viết trong Quan hệ công chúng
 • Phương tiện Quan hệ công chúng
 • Quản trị tổ chức Quan hệ công chúng
 • Ngôn ngữ báo chí
 • Luật và đạo đức trong báo chí và truyền thông
 • Soạn thảo và báo cáo trong Truyền thông và Quan hệ công chúng
 • Tổ chức sự kiện
 • Lập kế hoạch Quan hệ công chúng
 • Tiếng Anh ngành Quan hệ công chúng
 • Truyền thông marketing tích hợp
 • Quản trị thương hiệu
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Đánh giá hiệu quả Quan hệ công chúng
 • Hoạt động tài trợ
 • Diễn thuyết trước công chúng
 • Quảng cáo
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)
 • Marketing quan hệ

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân ngành Quan hệ Công chúng (PR) sẽ đảm trách những công việc về quan hệ với các hệ thống truyền thông; tham gia hoạch định chiến lược quan hệ công chúng tại doanh nghiệp/tổ chức cung cấp dịch vụ quan hệ công chúng; chuyên viên truyền thông nội bộ và đối ngoại của các tập đoàn, doanh nghiệp/tổ chức; chuyên viên  gây quỹ và phát triển cộng đồng tại các cơ quan chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận.

Cử nhân Quan hệ Công chúng có thể trở thành Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Công chúng của doanh nghiệp hoặc các tổ chức; họ cũng có thể tiếp tục học ở bậc Sau Đại học để lấy bằng Thạc sỹ, bằng Tiến sỹ về Kinh tế, Quản lý, Quản trị Kinh doanh, Marketing…

Tham khảo Mục tiêu đào tào và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Quan hệ công chúng (PR)

 

CHƯƠNG TRÌNH POHE THẨM ĐỊNH GIÁ

Là chương trình đào tạo chuyên sâu về Thẩm định giá, theo mô hình đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE). Chương trình do Khoa Marketing phụ trách chuyên môn và giảng dạy.

————————————————————————————————-

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Khoa Marketing: Tầng 13, Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Website: https://khoamarketing.neu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/khoamarketing.NEU/