Kế hoạch thực tập tốt nghiệp kỳ Mùa Xuân năm 2023 ngành Marketing. Hệ đào tạo chính quy

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp kỳ Mùa Xuân năm 2023 ngành Marketing. Hệ đào tạo chính quy.

Nganh-MKT-Ke-hoach-Thuc-tap-TN-HK-Mua-Xuân-2023