Công đoàn Khoa marketing tổ chức thăm tổ chức đi thăm PGS.TS. Trần Hậu Thự, nguyên Chủ nhiệm Khoa Vật giá, nguyên Bí thư Đảng ủy trường và Thầy Trần Văn Hoạch, nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Vật giá

Ngày 23/2/2023, Ban chủ nhiệm Khoa Marketing và Công đoàn Khoa Marketing đã tổ chức buổi đi thăm 2 nguyên lãnh đạo Khoa Vật giá (tiền thân của Khoa Marketing) là PGS.TS. Trần Hậu Thự và Thầy Trần Văn Hoạch,

PGS.TS. Trần Hậu Thự là nguyên Chủ nhiệm Khoa Vật giá, nguyên Bí thư Đảng ủy trường. Thầy Trần Văn Hoạch là nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Vật giá.