LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2023 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

Thứ Hai 09/01/2021
8h
Gặp mặt chúc mừng Hội Sinh viên trường nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2023).
PGS. Phạm Văn Tuấn
14h00
BCN Khoa làm việc với đại diện DN về hợp tác Công giới
Thứ Ba 10/01/2023
09h00
Lễ công bố báo cáo với IMF chủ đề: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở châu Á nhằm tăng năng suất”.
Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo Khoa, Đại diện lãnh đạo các Bộ môn, đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.
Hội trường A – Nhà Văn hóa
10h30
Gặp mặt cộng tác viên An ninh Trật tự, Báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão – 2023.
Đại diện lãnh đạo Khoa và đại biểu có giấy mời.
Tầng 17 Nhà A1
15h30
Hội nghị Giao kế hoạch công việc, dự toán ngân sách năm 2023 và triển khai kế hoạch đón xuân Quý Mão 2023.
PGS. Vũ Huy Thông, PGS. Phạm Văn Tuấn và các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Tư 11/01/2023
8h30
Họp Bộ môn MKT
P.1306
9h30
SHKH bản thảo luận án TS của NCS Nguyễn Thái Hà
Toàn bộ NCS và GV không có giờ lên lớp
P.1304-1305
13h35
Đảng ủy Trường kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng năm 2022 đối với Chi bộ Khoa Marketing.
Các đ/c: Vũ Huy Thông, Phạm Thị Huyền, Phạm Văn Tuấn.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h30
Hội đồng đánh giá LATS cấp cơ sở của NCS Vũ Thị Hiền
Toàn bộ NCS và GV không có giờ lên lớp
P.1306
Thứ Năm 12/01/2023
14h00
Họp Hội đồng xét cảnh báo học tập và thôi học cho sinh viên Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Phân tích kinh doanh và POHE đợt 2 năm 2022.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
15h00
Họp Hội đồng Lương của Trường
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 13/01/2023
10h30
Hội nghị triển khai tổ chức kiểm định quốc tế ACBSP CTĐT POHE TT Marketing.
PGS. Vũ Huy Thông và LĐ BM Truyền thông MKT
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1