LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM 2022 (Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022)

Thứ Hai 10/01/2022
13h30-16h00 BM.QTBH&DM tổ chức triển khai KH thực tập cho SV QTBH K60 (online):
13.30 họp triển khai Kế hoạch.
14.00 nghe báo cáo viên.
16.00 GVHD làm việc theo nhóm với SV. Kính mời thành viên BM, BCN Khoa và các thầy, cô quan tâm.
Thứ Ba 11/01/2022
8h00 BM.QTBH&DM họp thảo luận Chương trình đào tạo Digital Marketing ONLINE/OFFLINE
14h00 Hội nghị Viên chức Khoa Marketing năm 2022.
ONLINE/OFFLINE Tài liệu xem tại trang tin Nội bộ NEU:
Thông báo v/v tổ chức Hội nghị Đại biểu Viên chức và NLĐ năm 2022
Thứ Tư 12/01/2022
Làm việc với Doanh nghiệp về Khảo sát Công giới vs. CTĐT Khoa Marketing
ONLINE/OFFLINE
Thứ Năm 13/01/2022
09h00 Họp Hội đồng xét chuẩn đầu ra Tiếng Anh, xét chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên CTTT, CLC & POHE Khóa 63. Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00 Hội nghị tổng kết viết giáo trình năm 2021 và giao viết giáo trình năm 2022. Đại diện lãnh đạo Khoa và lãnh đạo Bộ môn có đăng ký viết giáo trình năm 2021, 2022; giảng viên chủ trì giáo trình năm 2021, 2022 và các thành viên Tổ giáo trình học liệu theo Quyết định của Hiệu trưởng. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Sáu 14/01/2022
09h00 Hội nghị Giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2022. Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, Giám đốc Trung tâm M&B và đại biểu có giấy mời. Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1