LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2019 (Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019)

Thứ Ba 19/02/2019
8h: BM MKT họp triển khai các công việc mới. Địa điểm: P.1305

Thứ Tư 20/02/2019
8h30: BM Truyền Thông MKT họp triển khai các công việc mới. Địa điểm: P.1304

Thứ Năm 21/02/2019
16h: Họp nhóm công tác rà soát, chuẩn hóa tài liệu theo yêu cầu kiểm định Chương trình MKT.CLC và POHE

Thứ Sáu 22/02/2019
9h30: Hội nghị công chức, viên chức chủ chốt của Trường lấy tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lần đầu Trưởng đơn vị nhóm 1 và lấy giới thiệu quy hoạch Trưởng đơn vị nhóm 1. Đảng ủy Trường, Hội đồng trường (thành viên là công chức, viên chức của Trường), Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư đoàn TN Trường, Bí thư Chi bộ/Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ trường và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. Phòng hội thảo tầng G, Nhà A1