LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM 2023 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

Thứ Hai 20/02/2023
09h00
Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng đánh giá viên chức quản lý hết nhiệm kỳ.
PGS. Thông
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
11h
Họp về Tuyển sinh IBD.LBU
PGS. Thông, TS. Long, TS. Hưởng
P306.A1
14h00
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường bàn về công tác chuẩn bị Đại hội và cho ý kiến về công tác nhân sự tái cử.
PGS. Huyền
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h30
Họp xét tốt nghiệp cấp Khoa/Viện (đợt 2) CTTT,CLC&POHE khóa 60 và các khóa trước.
PGS. Thông
Phòng 310 Nhà A1
16h00
Họp Hội đồng xét tốt nghiệp (đợt 2) CTTT,CLC&POHE khóa 60 và các khóa trước.
PGS. Thông
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 21/02/2023
09h00
Bài giảng chủ đề “Artificial Intelligence and Principles of Authorship”, diễn giả: GS Jane C.Ginsburg – Trường Luật, Đại học Columbia, Hoa Kỳ.
Các giảng viên, sinh viên quan tâm.
Phòng B104 Nhà A2
10h00
Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường lấy ý kiến nhân sự tái cử Ban Chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS. Huyền, TS. Mai
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Hội nghị Ban Chấp hành (V1B3), Hội nghị Ban Thường vụ (V1B4), Hội nghị Ban Chấp hành (V1B5), Hội nghị Ban Thường vụ (V2B1) chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS. Huyền
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
15h30
Họp nhóm Khoa MKT.IBD với LBU (online)
VP.1306
Thứ Tư 22/02/2023
10h00
Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn trường giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS. Huyền, TS. Mai
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
14h00
Hội nghị Ban Chấp hành (V2B3), Hội nghị Ban Thường vụ (V2B4), Hội nghị Ban Chấp hành (V2B5) chuẩn bị nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành và các chức danh trong Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS. Huyền
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
15h00
Họp trưởng nhóm Công bố quốc tế năm 2019.
Các Trưởng nhóm CBQT năm 2019 (có thông báo).
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 23/02/2023
15h00
Lễ trao học bổng của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
Thứ Sáu 24/02/2023
08h30
Họp Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Các thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
08h30
SHKH BM MKT về chủ đề: NCKH và xử lý trích dẫn Danh mục TLTK
P.1304.1305
10h
Họp BM QTBH và Digital MKT
P.1303
13h
Chương trình của Công đoàn Khoa MKT
Xe đón trước A1
19h00
Lễ Phát động và tuyên dương “Sinh viên tiêu biểu năm 2022” NEU Glory Night 2023.
Đại diện lãnh đạo Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các cán bộ giảng viên, sinh viên quan tâm.
Hội trường A2
Thứ Bảy 25/02/2023
07h30
Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2023 – Chương trình thạc sĩ tiêu chuẩn.
PGS. Tuấn, đại diện các Bộ môn; giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá luận văn thạc sĩ các cấp và đại biểu có giấy mời.
Hội trường A2