LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2020 (Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)

Thứ Hai 02/3/2020
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Ba 03/3/2020
16h30
Tổ công tác của Trường làm việc với tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Marketing về công tác cán bộ.
Đ/c Chương (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Nhượng, Thúy (P.TCCB); Đồng (VP.Đ-ĐT) và Tập thể lãnh đạo mở rộng Khoa Marketing.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
Thứ Tư 04/3/2020
11h00
Họp Tổ công tác về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học năm 2020.
Các thành viên Tổ công tác kèm theo Quyết định số 70/QĐ- ĐHKTQD ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp B tầng 5 Nhà A1
14h00
Họp Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.
Phòng họp A tầng 5 Nhà A1
Thứ Năm 05/3/2020
08h00
Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Marketing.
Các thành viên Hội đồng và Ban thư ký theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHKTQD, ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Hiệu trưởng.
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1
10h30
Chương trình Kỷ niệm Thành lập Khoa và 8-3.
Thứ Sáu 06/3/2020
10h00
Họp triển khai kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ K27 và triển khai học tập thực tế K28.
Đại diện lãnh đạo Khoa và các Bộ môn có đào tạo Sau đại học.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1
Thứ Bảy 07/3/2020
16h00
Khai giảng Chương trình Thạc sỹ của Viện QTKD đào tạo cho Tập đoàn Petrolimex.
Các đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1