LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM 2023 (Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)

Thứ Hai 6/03/2023
8h00
Khám sức khỏe nữ viên chức và người lao động nhân dịp 8/3/2023.
Phòng 201 Nhà A2.
11h30-12h30
Tổ chức chúc mừng 8/3 công đoàn viên nữ và tiệc nhẹ tại VPK 1304-1305.
Toàn bộ GV khoa.
14h
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS Huyền
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
Thứ Ba 7/03/2023
8h00
Khám sức khỏe Nữ viên chức và người lao động nhân dịp 8/3/2023.
Phòng 201 Nhà A2
8h30
Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Nhu cầu nguồn nhân lực xây dựng chính sách công đến năm 2030”.
PGS Tuấn và đại biểu có giấy mời.
Phòng Hội thảo tầng G Nhà A1.
11h
Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở.
TS Mai và các thành viên đề tài.
P1306
Thứ Tư 8/03/2023
14h
Tập huấn GV tham gia giảng dạy chương trình DM (Ms. Julie LBU thực hiện). TS Long, TS Hưởng, các giảng viên tham gia giảng dạy chương trình Digital Marketing LBU và các thày, cô quan tâm.
P1306.
15h
Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
PGS Huyền
Phòng họp C tầng 5 Nhà A1.
Thứ Năm 9/03/2023
9.00 – 11.00
Tập huấn cho SV chương trình DM (Ms. Julie -LBU thực hiện). TS. Hưởng
D2 – 502.
14.30-16.30
Tổ chức cho sinh viên DM LBU họp online với Giám đốc chương trình của LBU. TS. Hưởng.
Thứ Sáu 10/03/2023
7h15
Đại hội Công đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu chính thức của Đại hội và khách mời.
Hội trường A Nhà văn hóa.
9.00 – 11.00
Tập huấn cho SV chương trình DM (Ms. Julie -LBU thực hiện). TS. Hưởng.
D502.
14.30 – 16.30
Coffee talk cho GV và SV ctr DM với Ms. Julie LBU. TS. Long, TS Hưởng và các giảng viên tham gia giảng dạy.
D502 hoặc 1306.
Thứ bảy 11/03/2023
7h30
Lễ ra quân Tháng thanh niên và tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới tại tỉnh Bắc Ninh.
Th.sỹ Trần Việt An.
Huyện Tiên Du và Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.